Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Verhoging minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2017 gepubliceerd.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

  1. € 1.565,40 (nu: € 1.551,60 per maand);
  2. € 361,25 (nu € 358,05 per week);
  3. € 72,25 (nu: € 71,61 per dag).

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,89. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen op grond van de staffeling zullen worden geregeld in het Besluit minimumjeugdloon per 1 juli 2017.

Minimumjeugdlonen per 1 juli 2017

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar 85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar 70% € 1.095,80 € 252,85 € 50,58
19 jaar 55% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar 47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar 39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar 34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar 30% € 469,60 € 108,40 € 21,68

Leerlingen in de bbl

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels die zullen worden vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 962,70 € 222,15 € 44,43
19 jaar 52,5% € 821,85 € 189,65 € 37,93
18 jaar 45,5% € 712,25 € 164,35 € 32,87

Minimumloon per uur bij 36, 38 of 40 uur per week

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2017 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,04 € 9,51 € 9,04
21 jaar € 8,53 € 8,09 € 7,68
20 jaar € 7,03 € 6,66 € 6,33
19 jaar € 5,52 € 5,23 € 4,97
18 jaar € 4,77 € 4,52 € 4,29
17 jaar € 3,97 € 3,76 € 3,57
16 jaar € 3,47 € 3,29 € 3,12
15 jaar € 3,02 € 2,86 € 2,71

Minimumloon per uur bij bbl-leerlingen

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2017 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar € 6,18 € 5,85 € 5,56
19 jaar € 5,27 € 5,00 € 4,75
18 jaar € 4,57 € 4,33 € 4,11

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *