Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Tijdelijk geen belastingrente bij belastingaanslagen erfbelasting

Vanwege een automatiseringsprobleem brengt de Belastingdienst tijdelijk geen belastingrente in rekening bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. De oplevering van het nieuwe systeem is ernstig vertraagd en nog niet volledig operationeel terwijl het oude systeem alleen inzetbaar is voor overlijdens tot 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft daarom meer tijd nodig voor de verwerking van aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Om te voorkomen dat erfgenamen hierdoor meer belastingrente moeten betalen heeft de staatssecretaris toegezegd dat de Belastingdienst zo lang als nodig is geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. De goedkeuring geldt ook als de belastingaanslagen reeds zijn vastgesteld. De Belastingdienst zal de in rekening gebrachte belastingrente uit eigen beweging teruggeven. De erfgenamen hoeven dus niet om teruggaaf te verzoeken.

Zodra de goedkeuring niet meer nodig is, zal de staatssecretaris deze met ingang van een nader te bepalen tijdstip beëindigen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *