Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Premiepercentages 2018

De premiepercentages voor 2018 zijn vastgesteld en wel als volgt:

De AWf-premie is verhoogd naar 2,85% (2017: 2,64%).

De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) is verlaagd naar 1,37% (2017: 1,77%).

De Ufo-premie blijft 0,78%.

De basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds is verhoogd naar 6,27% (2017: 6,16%). Het maximumpremieloon is € 54.614 (2017: € 53.701) per jaar.

De premie algemene ouderdomsverzekering blijft 17,90% en die voor de nabestaandenverzekering blijft 0,10%.

Ten slotte blijft de opslag kosten kinderopvangtoeslag vastgesteld op 0,50%.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *