Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Pauze van 3 maanden bij tijdelijke arbeidscontracten?

Op dit moment eindigt een contract voor bepaalde tijd vanzelf. Maar als maximaal drie contracten voor bepaalde tijd elkaar zonder onderbreking hebben opgevolgd, wordt een vierde contract al een vast contract (ook binnen twee jaar). N.B. Als door het verstrijken van de tijd een periode van twee jaar voorbij is, ontstaat er eveneens direct een vast contract. Om opnieuw aan een nieuwe keten van tijdelijke contracten te kunnen beginnen, moet er een onderbreking tussen de contracten zitten van minimaal 6 maanden.

Probleem voor seizoenswerkgevers. In verschillende branches, denk aan de horeca en de land- en tuinbouw, zorgt deze regeling voor grote problemen. In deze branches kunnen de werkzaamheden slechts gedurende een deel van het jaar worden verricht. Werknemers werken gedurende een deel van het jaar, maar niet langer dan zes maanden. Na twee seizoenen moet dan een heel seizoen worden overgeslagen. De minister vindt dit onwenselijk en heeft besloten de regels per 1 juli 2016 aan te passen. Wat wordt er anders?

Aanpassing ketenbepaling. De minister zal de ketenbepaling zodanig aanpassen dat de pauze van ten hoogste zes maanden in een cao kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Het moet dan gaan om functies waarin de werkzaamheden:

  • seizoensgebonden zijn door klimatologische of natuurlijke omstandigheden; en
  • gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Langer dan negen maanden werk. Het kan natuurlijk zijn dat het ‘seizoen’ langer duurt dan negen maanden. De minister geeft aan dat deze regeling uitdrukkelijk niet geldt voor deze functies. Als dat in een branche problemen geeft, bestaat de mogelijkheid om in de cao de ketenbepaling te verruimen tot max. zes contracten in max. vier jaar.

Als de werkzaamheden seizoensgebonden zijn, kan in een cao worden afgesproken dat de pauze tussen twee tijdelijke contracten ten hoogste drie maanden is.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *