Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers 2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer is een van de vier loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 in werking treedt.

Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer gaat samen met het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen.

De werkgever en werknemer moeten voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vier voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 2. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 3. De werknemer was in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij de werkgever in dienst.
 4. De werknemer voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
 • De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
 1. De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
 2. De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
 3. De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
 4. De werknemer komt bij de werkgever in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

Doelgroepverklaring  

Daarnaast moet de werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring hebben.

De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Dat moet binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst.

Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Als de werknemer de werkgever machtigt, kunt u de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen. U bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie.

Meer informatie vindt u op uwv.nl/wtl

Aangifte loonheffingen 

In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat u dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wilt aanvragen.

Als de werkgever en werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag u het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.

UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie en de afgegeven doelgroepverklaringen voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel.

Verloonde uren  

Voor die werknemers krijgt u een bedrag per verloond uur, tot een maximumbedrag per jaar. Vul in de aangifte dus het aantal verloonde uren goed in.

Als een werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij de werkgever heeft, bijvoorbeeld omdat hij onder verschillende subnummers valt, dan bepaalt het aantal verloonde uren van al zijn inkomstenverhoudingen samen op hoeveel loonkostenvoordeel u voor hem recht hebt.

Hoeveel loonkostenvoordeel?  

Hoeveel loonkostenvoordeel een werkgever krijgt, hangt af van het aantal verloonde uren.

Arbeidsgehandicapte werknemer:

 • bedrag per verloond uur: € 3,05
 • maximum bedrag per jaar: € 6.000
 • aantal jaren LKV voor dezelfde werknemer aanvragen: 3 jaar

Automatisch uitbetalen in 2019  

De Belastingdienst betaalt de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan de werkgever uit als uit de aangiften loonheffingen over 2018 en de afgegeven doelgroepverklaringen blijkt dat de werkgever er recht op heeft. Eerder kan niet, want pas in 2019 is bekend hoeveel verloonde uren een werknemer in 2018 had.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *