Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Lenen van de eigen vennootschap wordt duurder

(Excessief) lenen van de eigen vennootschap wordt met ingang van 1 januari 2022 duurder.

Als de totale som van de schulden van de aanmerkelijk-belanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang belast tegen het dan geldende tarief van (naar verwachting) 26,9%.

Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het is de bedoeling dat deze maatregel ervoor gaat zorgen, dat aanmerkelijk-belanghouders hun hoge schulden gaan aflossen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten gaan betalen. Daarom treedt de maatregel pas in werking op 1 januari 2022. Zodoende heeft de aanmerkelijk-belanghouder meer dan 3 jaar de tijd om de schuld terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bijvoorbeeld door dividend uit te keren. Tot en met 2019 kan dit nog tegen het huidige tarief van 25%, in 2020 tegen 26,25% en vanaf 2021 tegen 26,9%.