Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Landelijke landbouwnormen 2016 gepubliceerd

De Landelijke Landbouwnormen 2016 zijn gepubliceerd. In de landbouwnormen staan de normbedragen voor 2016 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO Nederland, heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2016‘ in overleg met het landbouwbedrijfsleven voorbereid. De Belastingdienst heeft de normen vervolgens vastgesteld. Aan dit overleg namen de volgende organisaties deel:

  • KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  • LTO Nederland: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
  • SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten
  • De TAAK: Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren
  • VLB: Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus
  • de Belastingdienst

Normbedragen 2016

In de ‘Landelijke Landbouwnormen 2016’ staan de normbedragen voor 2016 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Normen voor eigen verbruik en privégebruik

Begin januari maakte de Belastingdienst al de normen voor eigen verbruik en privégebruik bekend, aangezien deze voor 2016 nodig zijn voor de laatste BTW-aangifte over 2016.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *