Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Gevolgen ontstaan of wijzigen huwelijksgoederen

Het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt in enkele situaties niet tot heffing van schenkbelasting. De Staatssecretaris van Financiën bevestigt dit in een nieuwe versie van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, V-N 2010/34.12.

De staatssecretaris zet in het nieuwe onderdeel 3 van het besluit enige mogelijke situaties uiteen, waarbij voor de toepassing van de Successiewet geen sprake is van een schenking. Zo keurt de bewindsman onder meer goed dat als echtgenoten een huwelijk aangaan onder huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en waarbij zij een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding overeenkomen dat hen ertoe verplicht om bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens te verrekenen alsof zij op basis van een gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in wettelijke of algehele gemeenschap van goederen, dit voor de toepassing van de Successiewet niet leidt tot een schenking. Dit geldt ook als echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld waarbij iedere gemeenschap is uitgesloten en zij tijdens het huwelijk alsnog een wederkerig verplicht finaal verrekenbeding opnemen dat hen ertoe verplicht om bij echtscheiding en overlijden of alleen bij overlijden hun vermogens te verrekenen alsof zij op basis van een gelijke gerechtigdheid gehuwd zijn in een wettelijke of algehele gemeenschap van goederen.

Het besluit treedt op 31 maart 2018 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *