Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Beleid fiscus over belastingvrij afboeken r/c-schuld DGA

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën documenten openbaar gemaakt over het beleid van de Belastingdienst met betrekking tot het belastingvrij afboeken van een vordering van een bv op haar dga. Dit betreft een intern nieuwsbericht van 16 februari 2016 en een memo van 1 juni 2016. Het memo bevat een handreiking aan medewerkers van de Belastingdienst om het ‘wegpoetsen’ van rekening-courantschulden van de dga te bestrijden.

Standpunt RB
In het memo wordt verwezen naar een artikel in Het Register 2016-02. Daarin neemt RB-voorzitter Wil Vennix uitdrukkelijk afstand van de promotie van het wegstrepen van dga-schulden en de RB-leden wijst op de risico’s van het standpunt dat in adviseursland door sommigen wordt ingenomen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *