Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Actie Stop Belemmering Ondernemers (Wet DBA)

Volgens Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen wordt de positie van zelfstandige ondernemers bedreigd door de uitwerking van de Wet DBA. De drie organisaties werken nu samen aan de actie ‘Stop Belemmering Ondernemers’ en dienen en december een petitie in die oproept om ‘de schadelijke bijwerking van de Wet DBA te stoppen’. Inmiddels is de petitie 7260 keer ondertekend.

 

In de oproep aan de Tweede Kamer is te lezen:

‘De systematiek van modelcontracten levert in de praktijk geen werkbare situatie op. De praktijk van het afgelopen half jaar wijst uit, dat deze systematiek leidt tot belemmering van het ondernemerschap van zelfstandigen, met als gevolg dat veel zelfstandigen al op dit moment te kampen hebben met een gebrek aan opdrachten en slechte vooruitzichten voor de nabije toekomst.

Wij verzoeken u dringend te bewerkstelligen, dat deze urgente problematiek zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Dat kan door aan de toepassing van goedgekeurde modelcontracten een vrijwaringsperiode van 5 jaar te verbinden, die geldt voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De komende kabinetsperiode kan worden gebruikt om een wettelijke definitie van zelfstandige ondernemers te realiseren, zodat er voor zzp’ers rechtszekerheid zal ontstaan.’

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *