Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

3 verklaringen en verzoeken investeringsaftrek vervallen

Per 1 januari 2017 zijn drie verklaringen en verzoeken investeringsaftrek vervallen. In plaats daarvan zijn drie nieuwe ja/nee-vragen opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor investeringen over 2016 moeten deze vragen beantwoord worden, meldt de Belastingdienst. Er kunnen geen verklaringen en verzoeken meer worden ingediend.

De volgende verklaringen en verzoeken investeringsaftrek zijn vervallen:

  • verklaringen inzake de berekening van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling bij aanwending van een herinvesteringsreserve of gebruikmaking van de ruilarresten
  • verzoek om toepassing van investeringsaftrek voor het aangaan van verplichtingen in het kader van transacties tussen naaste verwanten
  • verzoek om investeringsaftrek in het kader van de overname van een onderneming uit een nalatenschap waarbij verplichtingen worden aangegaan tussen gerechtigden tot die nalatenschap

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *