Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

ZZP’ers kosten teveel belastinggeld

Het aantal zzp’ers neemt in rap tempo toe en dat kost de schatkist veel geld. Het kabinet doet daarom onderzoek naar de positie van de zzp’er. De resultaten zijn nog niet bekend, maar uit uitgelekte onderzoekstukken zou blijken dat het kabinet gaat snijden in de fiscale faciliteiten voor de zzp’er. Daarnaast wordt het minder aantrekkelijk om zzp’ers in te huren.
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen profiteren van verschillende fiscale faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Het aantal zzp’ers is gestegen van 632.000 in 2009 naar 800.000 dit jaar en de komende jaren zal het nog verder stijgen. De overheid loopt daardoor veel belasting mis en is daarom gestart met een onderzoek naar de positie van de zzp’er.
Verminderen van fiscale faciliteiten
De eerste resultaten van het onderzoek komen rond 1 december, maar recent zijn er toch al wat resultaten uitgelekt. Zo zou de zelfstandigenaftrek afgebouwd moeten worden, omdat het de overheid jaarlijks € 1,8 miljard kost. Ook de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling staan ter discussie. Het verminderen van deze faciliteiten zou de groei van het aantal zzp’ers moeten indammen. Daarnaast moet de invoering van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ het minder aantrekkelijk maken om een zzp’er in te huren. U bent als opdrachtgever dan namelijk ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer.

Indammen zzp’ers is geen doelstelling kabinet

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft onlangs gereageerd op het uitlekken van deze onderzoeksresultaten. Hij geeft aan dat het indammen van het aantal zzp’ers geen doelstelling van het kabinet is. Het kabinet wil echter wel kijken hoe ze om kunnen gaan met de snel groeiende groep zzp’ers. Het toenemend aantal zzp’ers heeft namelijk wel gevolgen voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De werkgroep moet dat eerst onderzoeken en daarna gaat het kabinet kijken wat er moet veranderen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *