Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Nieuw ontslagrecht 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Werkgevers krijgen dan de mogelijkheid om werknemers met een lagere maximale ontslagvergoeding te ontslaan.
Een werknemer, die langer dan 2 jaar in dienst is geweest, krijgt een transitievergoeding, als het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt. Geen vergoeding is er voor de werknemer, bij wie sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris voor de jaren, dat iemand langer dan 10 jaar in dienst is. Er geldt echter een maximum van € 75.000.

65-plussers worden een stuk duurder bij ontslag: zij kunnen een hogere vergoeding krijgen, namelijk per gewerkt dienstjaar 1 maandsalaris vanaf de 50-jarige leeftijd. Dit geldt niet voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers.

Kleine bedrijven hoeven bij jongere werknemers, die ontslagen worden, slechts rekening te houden met vergoedingen voor dienstjaren vanaf 1 mei 2013.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *