Bitcoins vrijgesteld van BTW

Bitcoins en andere virtuele valuta kunnen zonder inhouding van btw tegen traditionele valuta gewisseld worden. Dit heeft het Hof van Justitie EU recent besloten in een verzoek om uitlegging van artikel 2 lid 1 sub c en 135 lid 1 sub d – f van de BTW-Richtlijn.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *