Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Beperking verrekening dividend- en kansspelbelasting voor vennootschappen zonder winst

Plannen kabinet voor beperking verrekenen voorheffingen voor bedrijven

Ongeveer 20.000 Nederlandse belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting (vpb) kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting verrekenen met de te betalen vpb. Wanneer een bedrijf geen winst maakt betalen zij geen vpb. Dit leidt dan tot een teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting. Buitenlandse ondernemingen hebben deze mogelijkheid van teruggaaf niet. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak veranderen de regels voor verrekening van voorheffingen voor Nederlandse bedrijven per 1 januari 2022.

Doel: Nederlandse wetgeving in overeenstemming met EU-recht

Het Hof van Justitie EU heeft in een rechterlijke uitspraak aangegeven dat Franse wetgeving in strijd is met het Europese recht, omdat binnenlandse en buitenlandse ondernemingen niet gelijk werden behandeld. 

Naar aanleiding van dit arrest past ook Nederland haar wetgeving aan, zodat deze in overeenstemming is met het Europese recht. Na de uitspraak is in december 2020 een tijdelijke maatregel uitgewerkt in een beleidsbesluit. Door die maatregel werden de inkomsten voor de overheid minder. Daarom is aanpassing van de wet nodig. Het beleidsbesluit komt te vervallen nadat het nieuwe wetsvoorstel ingaat.

Voorstel kabinet: vooraf betaalde dividendbelasting en voorheffingen verrekenen met vpb

Om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te krijgen met het EU-recht, stelt het kabinet het volgende voor:

  • Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vpb. Er vindt dus geen teruggaaf meer plaats. 
  • Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar.
  • De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Bron: | https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-bedrijven/beperking-verrekeningen-voorheffingen Fri, 12 Nov 2021 13:54:56 +0100

Recente berichten