Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

3e Alternatief pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes wil fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer afschaffen. Dit voorstel deed hij donderdag 23 september tijdens een overleg met de commissie voor Financiën over de problemen met het pensioen in eigen beheer, meldt het FD.
Wiebes kwam eerder dit jaar al met twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer (zieOudedagssparen beste alternatief pensioen in eigen beheer). Als derde alternatief stelt de staatssecretaris voor om dga’s bij beëindiging niet te belasten over het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenverplichting. Over de fiscale waarde moeten zij inkomstenbelasting betalen, maar daarvan zou 20% kunnen worden vrijgesteld. De staatssecretaris voelt er niets voor om te stoppen met het pensioen in eigen beheer en gelijktijdig een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid op te tuigen om in eigen beheer te sparen voor de oude dag.

Voor kerst wordt een concreter voorstel naar de Kamer gestuurd. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan dan volgens Wiebes per 1 januari 2017 van start gaan.

Recente berichten