Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Het kan fiscaal voordelig zijn om de geplande giften voor twee jaar in één jaar te betalen. Zo beperkt u de invloed van de aftrekdrempel.
Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar geldt de aftrekdrempel niet. Wel wordt voor deze giften een plafond van € 250.000 per jaar ingevoerd op 1 januari 2023, met terugwerkende kracht tot 4 oktober 2022.

Bron: Overig | publicatie | 24-10-2022

Recente berichten

Business Targeting

Aui in eavouate velites nihil molestiae.

Planning & Management

Rui in eavouate velites nihil molestiae.

Strategy & Positioning

Zui in eavouate velites nihil molestiae.

Industry Expertise

Gui in eavouate velites nihil molestiae.

CONTACT WITH US

Feel Free to Contact us with Any Questions