Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

WBSO in 2019 naar 16 procent

Het percentage van de tweede schijf in de WBSO stijgt met ingang van 2019 van 14 procent naar 16 procent. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie om dit mogelijk te maken. 

Het kabinet wilde deze verhoging pas vanaf 2020 doorvoeren. Door het aannemen van de motie is deze fiscale verruiming voor innovatieve bedrijven een jaar naar voren gehaald. 

De verhoging levert ondernemers die veel R&D-projecten uitvoeren meer fiscaal voordeel op. 

In eerste instantie liet staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken weten dat de WBSO-ondersteuningspercentages voor 2019 niet zouden wijzigen ten opzichte van 2018.

Zie WBSO-percentages wijzigen niet in 2019

Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering zou in 2020 wel stijgen van 14 naar 16 procent als gevolg van een van de tien maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren, als alternatief voor de afschaffing van de dividendbelasting. Door de motie wordt dit dus een jaar eerder.

Zie Tien maatregelen voor sterker vestigingsklimaat – overgangsrecht 30%-regeling 

Twee schijven 

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af.

Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. Ondernemers kunnen in de eerste schijf 32 procent van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier 40 procent.  

Als een werkgever S&O-(loon)kosten boven de € 350.000 heeft, dan geldt de tweede schijf. Deze gaat per 2019 omhoog van 14 naar 16 procent.