Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Schenkingsvrijstelling 2017

Schenkingsvrijstelling 2017

Dankzij het overgangsrecht behorend bij de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017, hebben ook degenen die in 2015 en 2016 al hebben geschonken recht op een totale vrijstelling van € 100.000. Dat heeft de staatssecretaris laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De jaarlijkse vrijstelling van € 5.304 (bedrag 2016) voor een schenking door een ouder aan een kind kan volgens de staatssecretaris worden vervangen door de algemene hoge vrijstelling (€ 25.449 in 2016) of door de hoge vrijstelling voor een dure studie of voor een eigen woning (€ 53.016 in 2016). Voor de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2017 geldt hetzelfde. Er kan in beginsel geen beroep worden gedaan op die vrijstelling indien er al gebruik is gemaakt van een hoge vrijstelling door het kind voor een schenking van de ouders, tenzij wordt voldaan aan een van de in het overgangsrecht opgenomen uitzonderingen.

 

Overgangsrecht

In 2013 en 2014 is eenieder in de gelegenheid gesteld om eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Op grond van het thans voorgestelde overgangsrecht gaat een vergelijkbare regeling ook gelden voor diegenen die in de kalenderjaren 2015 en 2016 gebruikmaken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016 (bedrag 2016). Zij kunnen in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag waarmee de met ingang van 2017 geldende vrijstelling voor de eigen woning de thans bestaande verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) te boven gaat. Het overgangsrecht wordt daarmee – in combinatie met de tijdelijke verhoogde vrijstelling in 2013 en 2014 – zodanig vormgegeven dat eenieder de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om vrij van schenkbelasting te schenken tot € 100.000 voor de eigen woning, aldus de staatssecretaris.

Recente berichten