Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Pensioenrichtleeftijd in 2018 omhoog naar 68 jaar

De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit staat in het besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen dat in het Staatsblad is gepubliceerd.

Het besluit gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017.

De pensioenrichtleeftijd is sinds 1 januari 2014 wettelijk gekoppeld aan de levensverwachting.

Berekening maximum fiscale opbouwruimte

De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale opbouwruimte. De in dat kader maximaal toegestane opbouw- en premiepercentages zijn gerelateerd aan een pensioen dat ingaat op de pensioenrichtleeftijd.

Levensverwachting

Op grond van de wet is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting van de Nederlandse bevolking op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het kalenderjaar van wijziging.

Op 31 oktober 2016 heeft het CBS dit cijfer voor het jaar 2028 gepubliceerd en dit geeft aanleiding om via het onderhavige besluit de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen van 67 jaar naar 68 jaar.

Wat verandert er per 2018?

Vanaf 1 januari 2018 mag in dat geval nog steeds fiscaal gefaciliteerd een levenslange uitkering van 1,875% van het middelloon worden opgebouwd, maar daarbij moet bij de berekening te worden uitgegaan van een uitkering die ingaat vanaf de 68-jarige leeftijd.

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op de vóór 1 januari 2018 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Hierdoor wordt het volledige effect van de ophoging van de pensioenrichtleeftijd met één jaar – uitgaande van een opbouwperiode van 40 jaar – pas na 40 jaar gerealiseerd.

De pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen.

AOW-gerechtigde leeftijd

Naast de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2022 verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden.

In verband met deze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd worden via dit besluit voor het deelnemingsjarenpensioen zowel het vereiste aantal deelnemingsjaren als het leeftijdscriterium op overeenkomstige wijze aangepast. Ook deze wijzigingen volgen uit de wet.

Recente berichten