Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Loonkostenvoordeel oudere werknemers 2018

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer gaat met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting oudere werknemer vervangen. 

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer is een van de vier loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 in werking treedt. 

De werkgever en werknemer moeten voor dit LKV aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Vier voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)  

De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:  

 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 
 2. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt. 
 3. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.  
 4. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW)  
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)  
 • inkomensondersteuning Wet Wajong  
 • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)  
 • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als genoemde Nederlandse uitkeringen  

Doelgroepverklaring 

Daarnaast moet de werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring hebben.  

De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Dat moet binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst. 

Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  

Als de werknemer de werkgever machtigt, kunt u de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen. U bewaart de doelgroepverklaring bij de loonadministratie. 

Meer informatie vindt u op uwv.nl/wtl 

Aangifte loonheffingen 

In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat u dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wilt aanvragen.  

Als werkgever en werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer.  

UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie en de afgegeven doelgroepverklaringen voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel.  

Verloonde uren 

Voor die werknemers krijgt u een bedrag per verloond uur, tot een maximumbedrag per jaar. Vul in de aangifte dus het aantal verloonde uren goed in.  

Als een werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij de werkgever heeft, bijvoorbeeld omdat hij onder verschillende subnummers valt, dan bepaalt het aantal verloonde uren van al zijn inkomstenverhoudingen samen op hoeveel loonkostenvoordeel u voor hem recht hebt.  

Hoeveel loonkostenvoordeel? 

Hoeveel loonkostenvoordeel een werkgever krijgt, hangt af van het aantal verloonde uren.

Oudere werknemer:

 • bedrag per verloond uur: € 3,05
 • maximum bedrag per jaar: € 6.000
 • aantal jaren LKV voor dezelfde werknemer aanvragen: 3 jaar 

Automatisch uitbetalen in 2019 

De Belastingdienst betaalt de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan de werkgever uit als uit de aangiften loonheffingen over 2018 en de afgegeven doelgroepverklaringen blijkt dat de werkgever er recht op heeft. Eerder kan niet, want pas in 2019 is bekend hoeveel verloonde uren een werknemer in 2018 had. 

2 Comments

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *