Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Fiscus scherpt handhaving wet DBA aan

De Belastingdienst blijft tot 1 januari 2021 toezien op het naleven van de Wet DBA, meldt minister Koolmees (Sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Dan moet nieuwe regelgeving in werking treden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de fiscus wel harder optreden tegen schijnzelfstandigheid: er wordt niet alleen beboet bij kwaadwillendheid, maar ook bij het te laat of onvoldoende opvolgen van aanwijzingen.

Door de onduidelijkheden in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is een moratorium ingesteld voor de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De Belastingdienst legt alleen naheffingen en boetes op bij kwaadwillendheid. Het kabinet werkt aan een vervanger voor de Wet DBA: die moet in 2021 van kracht worden, maar het huidige moratorium loopt tot 1 januari 2020. ‘Het kabinet heeft besloten het handhavingsmoratorium te verlengen tot 1 januari 2021’, laat Koolmees weten. ‘De mogelijkheden tot handhaving gedurende het moratorium worden aangescherpt: vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.’

Capaciteit wordt verdubbeld

Voor de beoordeling van modelovereenkomsten heeft de Belastingdienst bij de inwerkingtreding van de Wet DBA 30 fte beschikbaar gesteld gekregen. In verband met de afbouw van het handhavingsmoratorium (en dus de scherpere controle) krijgt de fiscus er vanaf het vierde kwartaal van dit jaar nog eens 30 fte bij. ‘Deze capaciteit wordt – vanwege de gewenste snelle inzetbaarheid – tijdelijk vrijgespeeld vanuit de bestaande formatie, zodat op korte termijn ervaren controlemedewerkers beschikbaar zijn voor het toezicht op arbeidsrelaties. De vrijgespeelde formatie zal terug worden ingevuld door nieuwe medewerkers te werven. Totdat deze nieuw te werven medewerkers inzetbaar zijn, leidt dit tot minder werkzaamheden in het reguliere toezicht’, geeft de minister aan. Doordat bij een controle DBA niet direct correcties kunnen worden ingeboekt, dalen de verwachte correctieopbrengsten in 2019 en 2020.

Meer uitbreiding

Volgend jaar komen er nog eens 20 fte bij voor de controle; die zullen volledig extern worden geworven. ‘Ook met deze uitbreiding van de beschikbare capaciteit zullen wat betreft de inzet gerichte keuzes in de mix van instrumenten (van communicatie tot aanwijzingen geven) moeten worden gemaakt’, geeft Koolmees aan. ‘Nederland kent namelijk rond de 650.000 inhoudingsplichtigen en bij alle inhoudingsplichtigen zou de kwalificatieproblematiek kunnen spelen. Voor de periode vanaf 2021 zal de impact van het beëindigen van het handhavingsmoratorium en de invoering van de nieuwe maatregelen ‘werken als zelfstandige’ op de Belastingdienst door uitvoeringstoetsen in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, kan verdere aanpassing van de capaciteit voor het toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie in relatie tot de loonheffing aan de orde zijn.’

Tot nu toe zijn ruim 8.000 modelovereenkomsten voorgelegd aan de fiscus. Daarvan is maar 23% goedgekeurd. De inspectie SZW concludeerde al eerder dat in 35% van de gevallen niet kan worden uitgemaakt of er sprake is van een echte ZZP’er of een werknemer.

Recente berichten