Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Bezwaar box-3-heffing wordt afgewezen

De belastingdienst is van plan om bezwaren tegen de box-3-heffing 2013 t/m 2016 af te gaan wijzen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2016. De afwijzing vindt plaats via publicatie in de Staatscourant. Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt ontvangen geen aparte brief. Is er uitstel van betaling aangevraagd dan zal er belastingrente berekend worden.