Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Beperking aftrek kosten ondernemers

 

Het kabinet is van plan om de aftrek van kosten van ondernemers in de inkomstenbelasting te beperken.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5%. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten echter afgebouwd met jaarlijkse stapjes van 3%-punt. Met ingang van 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (36,93%). De afbouw wordt als volgt:

 Maximale aftrek in de tweede schijf
 2019  49% (49,5%)
 2020  46%
 2021  43%
 2022  40%
 2023  37% (36,93%)

Deze aftrekbeperking zal gelden voor de volgende aftrekposten:

• zelfstandigenaftrek;
• aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
• meewerkaftrek;
• startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
• stakingsaftrek;
• mkb-winstvrijstelling.

Deze versobering wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2019.

Recente berichten