Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Belastingplan 2017 aangenomen door Tweede Kamer

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel Tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen en het wetsvoorstel Uitwisseling inlichtingen over rulings.

De behandeling en afhandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is op verzoek van het kabinet aangehouden.

 

In de aangenomen wetsvoorstellen heeft de Tweede Kamer nog de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2017 met 2,5 procentpunt verlaagd en per 1 januari 2021 weer met 0,5 procentpunt verhoogd.
  • Activiteiten met betrekking tot (biologische) gewasbeschermingsmiddelen worden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip onder de innovatiebox gebracht.
  • Innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring kunnen vanaf 1 januari 2018 gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen.
  • De verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1000 kg gaat niet door.
  • Aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek wordt aantrekkelijker doordat de tijdklemmen van 15 en 20 jaren van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning, op een bij koninklijk te bepalen tijdstip, vervallen. De lage vrijstelling na 15 jaren premiebetaling komt dan geheel te vervallen. Voor de hoge vrijstelling na 20 jaren premiebetaling is voldoende dat vanaf de aanvang jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis.
  • De tijdelijke verhoging van de energiebelasting in de eerste tariefschijf voor elektriciteit ter dekking van het verlaagd tarief voor laadpalen, vervalt.

 

Recente berichten