Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Afschaffen inkeerregeling en openbaarmaking vergrijpboetes

Openbaarmaking vergrijpboetes

De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking straks steviger aanpakken. Wiebes stelt voor dat onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar gemaakt kunnen worden. De openbaarmaking heeft volgens Wiebes onder meer tot doel om zowel de samenleving als de juridische beroepsgroepen duidelijk te maken dat het adviseren over en implementeren van onaanvaardbare fiscale constructies niet wordt geaccepteerd en dient daarmee de generale preventie. De belastingplichtige of belanghebbende wordt door openbaarmaking in staat gesteld zich beter te informeren omtrent de keuze voor een adviseur, aldus de staatssecretaris.

Over de voorwaarden van openbaarmaking is Wiebes nog niet uit. ‘Zo kan worden besloten tot openbaarmaking vanaf een minimaal boetebedrag, zijn er verschillende publicatiemedia denkbaar of zouden voorwaarden kunnen worden gesteld waaronder niet tot openbaarmaking wordt overgegaan.’ Deze verschillende mogelijkheden zijn voor Wiebes reden om over dit onderwerp nog dit jaar een internetconsultatie te starten.

Afschaffen inkeerregeling

Naast het openbaar maken van de vergrijpboetes, kondigt de staatssecretaris ook aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu maakt de wet nog een onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee jaar. De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60 procent naar 120 procent. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.

Recente berichten