Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Minimumloon 2018

Bedragen minimumloon 2018 Bekijk hieronder de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2018. Per maand, week en dag Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2018) Leeftijd Per maand Per week Per dag 22 jaar...

More Info

Premiepercentages 2018

De premiepercentages voor 2018 zijn vastgesteld en wel als volgt: De AWf-premie is verhoogd naar 2,85% (2017: 2,64%). De vervangende premie voor de sectorfondsen (gemiddelde premiepercentage) is verlaagd naar 1,37% (2017: 1,77%). De Ufo-premie...

More Info

Let op bij eigenwoning schenken

Sinds 1 januari 2017 is de belastingvrije eigenwoningschenking weer terug. Men moet echter wel oppassen, want ‘de eerste katers onder de ‘beschonkenen’ zijn reeds gesignaleerd’ aldus prof. mr. dr. Bernard Schols.   Als het bijvoorbeeld gaat...

More Info

Verhoging minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2017 gepubliceerd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een...

More Info