Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Voorschotbeschikkingen toeslagen alleen nog digitaal

Vanaf eind november 2015 zijn de voorschot-beschikkingen toeslagen alleen nog digitaal beschikbaar via de Berichtenbox. Ze zullen niet meer per post worden verstuurd. Het is dus zaak uw eigen Berichtenbox te activeren en uw e-mailadres door te geven, zodat de belastingdienst u een bericht kan sturen, zodra er digitale post voor u is.
Om een Berichtenbox aan te maken, gaat u naar https://mijn.overheid.nl. Daar logt u in met uw DigiD-code (heeft u die nog niet, dan kunt u deze aanvragen op https://www.digid.nl).
U kunt ook een ander machtigen om inzage te krijgen in uw Berichtenbox.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *