Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Speciaal telefoonnummer belastingdienst voor ondersteuning

Speciaal telefoonnummer belastingdienst voor ondersteuning overgang elektronisch berichtenverkeer 0800-2358352

De Belastingdienst heeft een speciaal telefoonnummer en team in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die moeilijkheden ervaren bij de overgang van de blauwe envelop naar het digitale berichtenverkeer. Sinds de start van de campagne rond het verdwijnen van de blauwe envelop is het aantal mensen dat hun account activeert op MijnOverheid vertienvoudigd. Inmiddels maken bijna twee miljoen mensen gebruik van de Berichtenbox.

De Belastingdienst heeft de afgelopen weken veel vragen ontvangen van bezorgde ouderen of van mensen met oudere familieleden of kennissen over de overgang op het digitale berichtenverkeer. De fiscus heeft, ondersteunend aan de reguliere Belastingtelefoon, een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor vragen over het digitale berichtenverkeer. Dit nummer is 0800-2358352. Ook is er inmiddels een speciaal team gestart voor het ondersteunen van mensen met specifieke hulpvragen.

Monitoren
Om ervoor te zorgen dat de invoering van het digitale berichtenverkeer goed verloopt, heeft de Belastingdienst Universiteit Twente gevraagd om onafhankelijk en deskundig te monitoren.

Overgangsregeling
Dit jaar neemt de Belastingdienst na 100 jaar afscheid van de blauwe envelop. De fiscus gaat over op volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven.Voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en voor de voorlopige en definitieve aanslagen wordt een gewenningsperiode van twee jaar gehanteerd. Gedurende de gewenningsperiode zullen berichten zowel per post als via de Berichtenbox worden verzonden.

12.000 accounts
Inmiddels zijn er bijna twee miljoen mensen die hun berichten van de overheid digitaal in de Berichtenbox ontvangen. Sinds de start van de campagne rond het verdwijnen van de blauwe envelop is het aantal mensen dat hun account activeert op MijnOverheid vertienvoudigd. Gemiddeld worden per dag 12.000 accounts geactiveerd.

Recente berichten