Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Minimumloon omhoog per 1 juli 2015

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015: De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015. Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 juli 2015 Leeftijd Per maand Per week Per dag 23 jaar en ouder € 1,507.80 €...

More Info

Nieuw ontslagrecht 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Werkgevers krijgen dan de mogelijkheid om werknemers met een lagere maximale ontslagvergoeding te ontslaan. Een werknemer, die langer dan 2 jaar in dienst is geweest, krijgt een...

More Info

Eigen woning duurder in 2015

In 2015 krijgt u te maken met een hoger eigenwoningforfait. Het percentage stijgt namelijk van 0,7% naar 0,75%. Daarnaast moet u rekening houden met een lager maximaal aftrekpercentage, omdat dit met 0,5%-punt daalt van 51,5% naar 51%. (Dit geldt...

More Info

Sectorpremie 2015 gaat omlaag

De gemiddelde sectorpremie daalt volgend jaar naar 2,16%, een daling van 0,52%. Veel werkgevers betalen in 2015 dus een lagere sectorpremie. Dit heeft UWV bekendgemaakt in de nota Premievaststelling Sectorfondsen 2015. De economie begint langzaam...

More Info

ZZP’ers kosten teveel belastinggeld

Het aantal zzp’ers neemt in rap tempo toe en dat kost de schatkist veel geld. Het kabinet doet daarom onderzoek naar de positie van de zzp’er. De resultaten zijn nog niet bekend, maar uit uitgelekte onderzoekstukken zou blijken dat het kabinet...

More Info

3e Alternatief pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes wil fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer afschaffen. Dit voorstel deed hij donderdag 23 september tijdens een overleg met de commissie voor Financiën over de problemen met het pensioen in eigen...

More Info

Verhuur garageboxen vrij van BTW

Volgens een uitspraak van Hof Den Bosch d.d. 11 september 2015 is de verhuur van garageboxen vrijgesteld van omzetbelasting. De reden hiervoor is, dat garageboxen vaak worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen...

More Info