Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Verhoging minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2017 gepubliceerd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een...

More Info