Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Beperking aftrek kosten ondernemers

  Het kabinet is van plan om de aftrek van kosten van ondernemers in de inkomstenbelasting te beperken. Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen een tarief van 49,5%. Met ingang van 1 januari 2020...

More Info

Minimumloon per 1 juli 2018

Bedragen minimumloon per 1 juli 2018 De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die...

More Info

Verder uitstel UBO-register

De minister van Financiën heeft in zijn brief van afgelopen vrijdag, 20 april 2018, aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoering van het UBO-register vertraging heeft opgelopen en de indiening van het wetsvoorstel pas wordt voorzien voor...

More Info

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan het einde van zijn dienstbetrekking een negatief saldo aan verlofdagen...

More Info