Aan-slag administratie logo

Email ons

info@aan-slag.nl

Afwikkeling buitenlandse erfenis eenvoudiger en goedkoper

Het afwikkelen van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis, die zich in het buitenland bevinden, wordt makkelijker en goedkoper.

Op 17 augustus 2015 is namelijk de nieuwe Europese erfrechtverordening in werking getreden.

Tot die datum had een erfgenaam te maken met de regels en procedures in verschillende Europese landen. De Europese regeling zorgt ervoor dat het recht van één lidstaat bepaalt wie wat erft en hoe de erfenis moet worden afgewikkeld. Bij de afwikkeling gaat het zowel om de betaling van alle schulden van de erflater als de uiteindelijke verdeling van de erfenis.
Erfgenamen kunnen straks bij de Nederlandse notaris terecht voor de verdeling van het huis in het buitenland. Nieuw is ook dat een erfgenaam een Europese erfrechtverklaring van de notaris kan krijgen. Daarmee kan bijvoorbeeld een Nederlander in een andere lidstaat aantonen dat hij erfgenaam is. Een erfgenaam kan niet alleen het tegoed van de rekening van de erflater in Nederland verkrijgen, maar ook eventuele tegoeden op rekeningen in een ander EU-land dat onder de regeling valt. Daarnaast hoeft de erfgenaam niet meer zelf naar het buitenland; als een erfgenaam in Nederland een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap moet afleggen en de erfrechtprocedure is in een andere lidstaat, kan hij ook bij de Nederlandse griffie van de rechtbank van zijn woonplaats een dergelijke verklaring afleggen.

De verordening geldt in alle Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Recente berichten