Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Bezwaar box-3-heffing wordt afgewezen

De belastingdienst is van plan om bezwaren tegen de box-3-heffing 2013 t/m 2016 af te gaan wijzen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2016. De afwijzing vindt plaats via publicatie in de Staatscourant. Belastingplichtigen...

More Info

Leeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaar

Vanaf 1 juli 2019 is de leeftijd van het wettelijk minimumloon verlaagd van 22 naar 21 jaar. Dit betekent, dat iemand van 21 jaar nu recht heeft op het minimumloon. De bruto minimumloonbedragen vanaf 1 juli 2019. Leeftijd Per maand Per week Per...

More Info

UBO-register

De gegevens van ruim 270.000 eigenaren van familiebedrijven worden openbaar als het wetsvoorstel wordt aangenomen waardoor het UBO-register vanaf januari 2020 in werking treedt. Voor advies over het UBO-register richten eigenaren van...

More Info

WBSO in 2019 naar 16 procent

Het percentage van de tweede schijf in de WBSO stijgt met ingang van 2019 van 14 procent naar 16 procent. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie om dit mogelijk te maken.  Het kabinet...

More Info

Nieuwe berekening transitievergoeding

Volgens het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is de transitievergoeding lager bij een lang dienstverband. Ook heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Hoe vindt dan de...

More Info